Algemene voorwaarden Webshop


Wat deze voorwaarden omvatten

Dit zijn de voorwaarden (hierna de 'Voorwaarden') waaronder Nuna International B.V. ('wij') producten aan u leveren wanneer u een bestelling ('Bestelling') plaatst op de ('Website') https://nunababy.eu/nl. De taal van de overeenkomst is het Engels.

Waarom u deze voorwaarden moet lezen

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw Bestelling bij ons plaatst. In deze voorwaarden wordt beschreven wie wij zijn, hoe wij producten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, moet u geen Bestellingen bij ons plaatsen.

Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen 

Wie wij zijn

Wij zijn een in Nederland geregistreerd bedrijf met KVK-nummer 34274912. Ons vestigingsadres is Van der Valk Boumanweg 178-c, 2352 JD Leiderdorp, Nederland.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Om contact met ons op te nemen verwijzen wij u naar: info.nl@nunababy.eu.

Hoe wij contact met u opnemen

Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres of postadres die u aan ons heeft verstrekt bij het plaatsen van uw Bestelling.

Onze overeenkomst met u 

Hoe u een bestelling kunt plaatsen

Om een bestelling te plaatsen op de Website begint u met het plaatsen van de gewenste producten in het winkelmandje. In het winkelmandje kunt u te allen tijde de gewenste hoeveelheid wijzigen of producten volledig verwijderen. Als u de producten in het winkelmandje heeft geplaatst, komt u na het klikken op de knoppen 'Volgende' eerst op een webpagina waar u uw gegevens kunt invoeren en vervolgens de verzend- en betaalmethode kunt kiezen. U kunt uw invoer bekijken op de pagina overzicht & betalingen. Om invoerfouten te corrigeren (bv. met betrekking tot de betalingsmethode of gegevens), klikt u op 'Bewerken' naast het respectieve veld. Om het bestelproces te annuleren, kunt u simpelweg het browservenster sluiten. Door op de bestelknop 'Bestellen en betalen' te klikken, wordt uw verklaring een bindende Bestelling.

Hoe wij de ontvangst van de bestelling bevestigen

Door in de laatste stap van het bestelproces op 'Bestelling plaatsen' te klikken, doet u een bindend aanbod om de in het besteloverzicht weergegeven goederen te kopen en/of de in het besteloverzicht vermelde diensten te boeken. Uw Bestelling is een aanbod aan ons om een overeenkomst te sluiten. Wanneer u een Bestelling bij ons plaatst, sturen wij u een bericht waarin wij bevestigen dat wij uw Bestelling hebben ontvangen en waarin de details ervan worden vermeld ('Bestelbevestiging'). Deze Bestelbevestiging houdt geen aanvaarding van uw aanbod in, maar is alleen bedoeld om u te informeren dat wij uw Bestelling hebben ontvangen.

Hoe wij uw Bestelling accepteren

Acceptatie van uw Bestelling vindt plaats wanneer wij u een e-mail sturen om het te accepteren, waarmee tevens een overeenkomst tussen u en ons tot stand komt.

Uw persoonlijke gegevens

Door het plaatsen van uw Bestelling en het registreren op onze online shop, garandeert u dat alle daarin verstrekte informatie correct is, in het bijzonder naam, e-mailadres en rekeninggegevens. Stel ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Van wie accepteren wij geen Bestellingen?

Wij leveren de producten uitsluitend voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten bestelt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, accepteren wij uw Bestelling niet en zijn deze Voorwaarden niet van toepassing.

Als we uw Bestelling niet kunnen accepteren

Als wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en u geen kosten in rekening brengen voor de Bestelling die u heeft geplaatst. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het product niet op voorraad is, onverwachte beperkingen van onze middelen die we redelijkerwijs niet konden voorzien, of een fout in de prijs of de beschrijving van het product.

Als we slechts een deel van uw Bestelling kunnen accepteren

Als uw Bestelling uit meerdere producten bestaat en wij verwachten dat wij een deel van de Bestelling niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld omdat een bepaald product in uw Bestelling niet op voorraad is), nemen wij contact met u op om te bevestigen of u de overige producten in uw Bestelling wilt kopen.

Uw bestelnummer

Wij zullen een bestelnummer aan uw Bestelling toekennen en u dit nummer meedelen wanneer wij uw Bestelling accepteren. Houd uw bestelnummer bij de hand, aangezien dit ons helpt wanneer u contact met ons opneemt over uw Bestelling.

Opslag van de tekst van de overeenkomst

U ontvangt de contractuele bepalingen samen met informatie over de bestelde goederen en/of geboekte diensten inclusief deze Voorwaarden en de informatie over het herroepingsrecht per e-mail na aanvaarding van het contractuele aanbod of samen met de kennisgeving daarvan. Wij slaan de tekst van de overeenkomst niet voor u op.

Wij verkopen alleen aan geselecteerde Europese landen

De Website is uitsluitend bestemd voor de promotie van onze producten in bovengenoemde landen en wij leveren alleen aan adressen die zich in deze landen bevinden.

Onze producten 

De producten kunnen licht afwijken van de foto's

De afbeeldingen van de producten op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de kleur van de producten nauwkeurig wordt weergegeven op elektronische apparaten. Uw product kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

De productverpakking kan afwijken

De verpakking van de producten kan afwijken van de verpakking zoals weergegeven op afbeeldingen op de Website.

Uw rechten om wijzigingen aan te brengen

Als u een wijziging in uw Bestelling wilt aanbrengen nadat wij uw Bestelling hebben geaccepteerd, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Als dit mogelijk is, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de prijs van het product, het tijdstip van levering of andere noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de door u aangevraagde wijziging en u vragen te bevestigen of u verder wilt gaan met het doorvoeren van de aangevraagde wijziging. Als u de aangevraagde wijziging niet bevestigt, zullen wij de oorspronkelijke Bestelling uitvoeren.

Onze rechten om wijzigingen aan te brengen

Het kan voorkomen dat wij productwijzigingen aanbrengen in Bestellingen om gehoor te geven aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wetgeving inzake productveiligheid in de EU).

Waar vind ik de prijs van een product

De prijs van een product (inclusief btw) is de prijs die op de bestelpagina's wordt aangegeven op het moment dat u uw Bestelling plaatst.

Wat gebeurt er als we een verkeerde prijs hebben aangegeven

Wij treffen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de juiste prijs van het product wordt weergegeven op de bestelpagina's. Het kan altijd voorkomen dat, ondanks deze zorgvuldigheid, sommige producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren wij de prijzen voordat wij uw Bestelling accepteren, zodat wij, wanneer de juiste prijs van het product op de datum van uw Bestelling lager is dan in uw Bestelling is vermeld, het lagere bedrag in rekening brengen. Indien de juiste prijs van het product op de datum van uw Bestelling hoger is dan de prijs die u op de Website werd getoond, zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw Bestelling accepteren en vragen of u het product tegen de juiste prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren.

Het leveren van de producten 

Leveringskosten

Uw Bestelling wordt gratis geleverd als deze meer dan 60 Euro bedraagt. Zo niet, dan worden er verzendkosten van € 5,- in rekening gebracht.

Wanneer leveren wij de producten?

Wij leveren de producten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Alle informatie over de verzending of levering van een product is slechts ter indicatie. Deze leveringsinformatie behelst geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdata, tenzij er uitdrukkelijk een bindende datum is aangegeven in de verzendopties van het desbetreffende product. De levering vindt gewoonlijk plaats binnen 2 werkdagen en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw Bestelling accepteren. Al onze Bestellingen worden uitgevoerd door DPD en wij zullen contact met u opnemen met de gegevens om uw Bestelling te volgen zodra deze is verzonden door DPD.

Als u niet thuis bent wanneer de producten worden geleverd

Als er niemand op uw adres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en de producten niet door de brievenbus kunnen passen, laten wij een briefje achter met informatie over hoe u een nieuwe levering kunt afspreken of de producten kunt ophalen bij een DPD-depot bij u in de buurt.

Als u geen nieuwe levering afspreekt

Als u na een mislukte levering geen nieuwe levering afspreekt of deze niet afhaalt op een leveringsdepot, zullen wij contact met u opnemen voor verdere instructies waarbij wij u mogelijk extra leveringskosten in rekening brengen. Indien wij, ondanks redelijke inspanningen, niet in staat zijn contact met u op te nemen of de levering opnieuw af te spreken of het product moeten terugnemen, kunnen wij de overeenkomst beëindigen en zal het onderdeel 'Wanneer wij de overeenkomst mogen beëindigen' (zie hieronder) van toepassing zijn.

Het moment waarop u verantwoordelijk wordt voor de producten

De producten in een Bestelling zijn uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij de Bestelling op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd.

Het moment waarop u eigenaar wordt van de producten

U wordt eigenaar van de producten in een Bestelling op het moment dat wij de volledige betaling voor de Bestelling hebben ontvangen.

Uw wettelijk recht als wij de producten te laat leveren

Als wij de leveringstermijn voor producten niet naleven, kunt u de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien een van de volgende zaken van toepassing is: (a) wij hebben geweigerd de producten te leveren; (b) levering binnen de leveringstermijn was van essentieel belang (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of (c) u heeft ons voordat wij uw Bestelling accepteerden verteld dat levering binnen de leveringstermijn van essentieel belang is.

Een nieuwe leveringstermijn vaststellen

Als u de overeenkomst niet met onmiddellijke ingang wilt opzeggen krachtens het onderdeel 'Uw wettelijk recht als wij de producten te laat leveren' (zie hierboven), kunt u ons een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en kunt u de overeenkomst als beëindigd beschouwen als wij de nieuwe termijn niet naleven.

Beëindiging van de overeenkomst wegens te late levering

Indien u ervoor kiest de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wegens te late levering krachtens het onderdeel 'Uw wettelijk recht als wij de producten te laat leveren' (zie hierboven), kunt u uw Bestelling voor elk van de producten annuleren of eventuele geleverde producten weigeren. Desgewenst kunt u de Bestelling voor sommige van de producten (niet alle) weigeren of annuleren, tenzij het scheiden van de producten de waarde ervan aanzienlijk zou verminderen. Hierop zullen wij de bedragen die u aan ons betaald heeft voor de geannuleerde producten aan u terugbetalen. Als de producten aan u zijn geleverd, dient u ze aan ons te retourneren. Wij nemen de kosten voor de retourzending voor onze rekening. Neem contact met ons op als u vragen hebt met betrekking tot het retourneren van het(de) product(en) na de annulering van uw aankoop.

Uw recht om uw aankoop te herroepen

Uw recht om zich te bedenken

U hebt het wettelijke recht om zich te bedenken en zonder opgave van redenen uw Bestelling te herroepen binnen 28 dagen nadat u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, van ons het (de) product(en) fysiek in bezit heeft gekregen (of van het (de) laatste product(en) in het geval van een Bestelling bestaande uit meerdere leveringen). Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens om ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst die aan deze Voorwaarden ten grondslag ligt te herroepen door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (d.w.z. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Herroepingsformulier overeenkomstig Bijlage 1 B bij Richtlijn 2011/83/EU

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst die aan deze Voorwaarden ten grondslag ligt wenst te herroepen)

Naar Nuna International B.V.:
Hierbij deel ik u mee dat ik de koopovereenkomst herroep betreffende de goederen [gelieve de goederen nauwkeurig te omschrijven zodat kan worden vastgesteld op welke goederen de herroeping betrekking heeft]

  • besteld op (*) /ontvangen op (*);
  • naam van de consument(en);
  • adres van de consument(en);
  • handtekening van de consument(en);
  • (alleen als dit formulier in papiervorm wordt verzonden);

datum
(*) invullen wat van toepassing is

De producten terugsturen

Zodra wij de herroeping hebben bevestigd, heeft u 28 dagen om de producten naar ons terug te sturen. De termijn wordt nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 28 dagen is verstreken. Wij nemen de kosten voor de retourzending voor onze rekening. Neem contact met ons op als u vragen hebt met betrekking tot het retourneren van het (de) product(en) na de herroeping van uw aankoop.

Staat van de geretourneerde producten

De producten moeten zich in de staat bevinden waarin ze oorspronkelijk werden geleverd en in overeenstemming met onze instructies verpakt worden. U mag de verpakking openen en de producten controleren. Producten moeten echter onbeschadigd en goed verpakt worden teruggestuurd. Als het (de) product(en) na levering beschadigd is (zijn) of als het (de) product(en) niet goed verpakt is (zijn), kunnen wij besluiten een bedrag van de terugbetaling af te trekken voor het waardeverlies als gevolg van de behandeling van de producten op een manier die in een normale winkel niet is toegestaan. Indien slechts een deel van de producten van een Bestelling wordt geretourneerd, wordt slechts het overeenkomstige deel van de totale aankoopprijs aan u terugbetaald.

Terugbetaling van uw aankoop

Wij betalen u de prijs terug die u voor de producten hebt betaald, evenals de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) via de door u gebruikte betalingsmethode, tenzij we een andere methode met u zijn overeengekomen. De terugbetaling geschiedt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij het (de) product(en) hebben terugontvangen of, indien eerder, binnen 14 dagen na de dag waarop u ons het bewijs hebt geleverd dat het (de) product(en) is (zijn) teruggestuurd.

Als er een probleem is met uw Bestelling 

Als er een probleem is met een product of als het product gebrekkig is

Neem via bovenstaande contactgegevens contact met ons op als u vragen of klachten heeft over een product dat wij als onderdeel van een Bestelling aan u hebben geleverd. U hebt recht op de wettelijke garantierechten voor zover deze in het volgende niet worden gewijzigd.

Uw wettelijk recht op herroeping indien het product gebrekkig is of niet overeenkomt met onze beschrijving ervan

Wij zijn wettelijk verplicht producten te leveren die aan de overeenkomst voldoen. U heeft wettelijke rechten met betrekking tot producten die gebrekkig zijn of niet overeenkomen met onze beschrijving ervan. Indien u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen en een product dat gebrekkig is of niet overeenkomt met onze beschrijving ervan aan ons wilt retourneren, zullen wij, in overeenstemming met uw wettelijke rechten, de prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen en de kosten van verzending van de geleverde producten vanaf het in de EU gevestigde leveringsadres naar ons retouradres voor onze rekening nemen. Deze beschrijving van het recht op retournering sluit andere wettelijke rechten niet uit.

Garantie

Alle bestellingen worden geleverd met onze productgarantie (“Garantie”) van vijf jaar vanaf de datum van levering van uw bestelling (of bij ontvangst van het/de eindproduct(en) van ons in het geval van een bestelling die in meerdere leveringen wordt geleverd). De bovenstaande garantieperiode wordt gewijzigd naar in totaal 7 jaar als u uw aankoop registreert volgens de instructies op de garantiepagina. Zie https://nunababy.eu/nl/garantie voor meer informatie over hoe producten kunnen worden geretourneerd, gerepareerd of vervangen onder de garantie.

Rechten om de overeenkomst te beëindigen 

Uw recht om de overeenkomst te beëindigen op grond van iets wat wij hebben gedaan of van plan zijn te doen

U hebt het recht om de overeenkomst te beëindigen indien: (a) wij u hebben geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product waarmee u niet akkoord gaat; (b) het risico bestaat dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd door gebeurtenissen die buiten onze macht liggen; of (c) als wij u op de hoogte stellen van een wijziging van deze Voorwaarden die een wijziging van de Voorwaarden van uw Bestelling tot gevolg heeft. Als u de overeenkomst om een van deze redenen wilt beëindigen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens en wij zullen u zo snel mogelijk het volledige bedrag terugbetalen voor producten die niet aan u zijn geleverd in het kader van uw Bestelling.

Wanneer wij de overeenkomst mogen beëindigen

Wij mogen de overeenkomst voor een Bestelling te allen tijde beëindigen voordat wij de Bestelling leveren, door u schriftelijk te informeren, in het geval u ons niet binnen een redelijke termijn toestaat om de Bestelling aan u te leveren. Als wij de overeenkomst om deze reden beëindigen, betalen wij u het volledige bedrag terug voor producten die niet aan u zijn geleverd in het kader van uw Bestelling.

Onze aansprakelijkheid 

Wanneer zijn wij aansprakelijk?

Wij zijn alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, evenals voor schending van een wezenlijke plicht waarvan de naleving essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst en waarop u redelijkerwijs mag vertrouwen ('Kardinale plicht'). In geval van een licht nalatige schending van een Kardinale plicht is onze aansprakelijkheid beperkt tot gangbare schade die op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst kon worden voorzien. Wij zijn niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van een andere plicht dan een Kardinale plicht. In geval van aanvankelijke onmogelijkheid zijn wij slechts aansprakelijk indien wij op de hoogte waren van deze belemmering van de uitvoering, of indien de onwetendheid daaromtrent te wijten is aan grove nalatigheid, of indien de aanvankelijke onmogelijkheid een schending behelst van een Kardinale plicht. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid voor schuld van wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien wij op bedrieglijke wijze gebreken hebben verzwegen of een kwaliteitsgarantie hebben gegeven, in gevallen van aansprakelijkheid volgens de wet inzake productaansprakelijkheid en in gevallen van lichamelijk letsel (letsel aan leven, lichaam of gezondheid). Dit houdt geen wijziging van de bewijslast in ten nadele van de Klant.

Wij beperken of sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit daar waar dit onwettig zou zijn

Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid (met inbegrip van de nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers) beperken of uitsluiten. Evenmin zal onze aansprakelijkheid worden uitgesloten voor zover deze krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Uw consumentenrechten

Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten met betrekking tot een aankoop via de Website van producten die gebrekkig zijn of niet overeenkomen met de beschrijving ervan.

Geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade

Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik, zie het onderdeel 'Van wie accepteren wij geen Bestellingen?'. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de Website.

Terbeschikkingstelling van de Website   

Website beschikbaar voor persoonlijk gebruik

De Website is uitsluitend bestemd voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en mag niet voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. U kunt via de Website informatie krijgen over bepaalde producten en u kunt ook vragen stellen om meer informatie over onze producten te ontvangen.

Wijzigingen aan deze Voorwaarden

Wij stellen de Website ter beschikking aan u op basis van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd via het plaatsen van de gewijzigde Voorwaarden op de Website zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Wanneer u de Website op enig moment in de toekomst bezoekt, zijn de dan geldende bijgewerkte Voorwaarden van toepassing. Telkens wanneer u de Website bezoekt, dient u de Voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Het registreren van een account op de Website

U kunt producten kopen via de Website door artikelen te selecteren en naar de kassa te gaan. Als u nog geen account hebt geregistreerd op de Website, kunt u ervoor kiezen om een account te registreren tijdens het afronden van uw aankoop. Als u zich registreert voor een account op de Website, zorg er dan voor dat u het wachtwoord van uw account veilig en vertrouwelijk bewaart.

Een accountregistratie annuleren

Wij behouden ons het recht voor de registratie van een account te allen tijde te weigeren of te annuleren. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en dat zij deze naleven.

Disclaimer en gebruik van de Website 

Terbeschikkingstelling van de Website

De Website wordt u kosteloos ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat de Website altijd en ononderbroken beschikbaar zal zijn. Wij kunnen om zakelijke of operationele redenen de beschikbaarheid van de Website of een deel ervan opschorten of beperken. Eventuele ondersteuning die u via de Website wordt geboden dient uitsluitend ter informatie. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen aan de Website, of niet te antwoorden op vragen, of geen ondersteuning te bieden gerelateerd aan de Website. Deze clausule heeft betrekking op uw gebruik van de Website en heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten met betrekking tot producten die u via de Website hebt gekocht.

Inhoud op de Website

Alle inhoud op de Website is ons eigendom en/of van onze leveranciers en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bekijken en downloaden.

Toegang tot de Website

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde te verhinderen dat u de Website gebruikt of dat u aankopen doet via de Website.

Overige belangrijke voorwaarden 

Indien een rechtbank een deel van deze Voorwaarden ongeldig acht, blijft de rest van de overeenkomst van kracht

Alle leden van deze Voorwaarden hebben elk een afzonderlijke toepassing. Indien een rechtbank of een bevoegde autoriteit beslist dat een van deze leden ongeldig is, blijven de overige leden onverminderd van kracht.

Afdwingen van de overeenkomst

Zelfs als wij deze overeenkomst niet direct afdwingen, kunnen wij dit later alsnog binnen de verjaringstermijn doen. Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet waartoe u volgens deze voorwaarden verplicht bent, of als wij niet direct tegen u stappen nemen in verband met een schending van deze overeenkomst uwerzijds, betekent dat niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen en het belet ons niet om op een later tijdstip alsnog stappen tegen u te ondernemen.

Welke wetten van toepassing zijn op deze Voorwaarden en waar u juridische stappen kunt ondernemen

Op deze Voorwaarden is het Duitse recht van toepassing (met uitsluiting van de collisieregels), met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Als u een consument bent en uw hoofdverblijf in de Europese Unie hebt, geniet u ook de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van uw land van verblijf. Beide partijen (u en wij) stemmen in met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van München, Duitsland. Dit betekent dat u uw rechten inzake consumentenbescherming met betrekking tot deze Voorwaarden kunt uitoefenen in Duitsland of in het EU-land waar u woont. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure volgens de Wet Geschillenbeslechting Consumentenzaken (VSGB).

Deze mededeling is laatst bijgewerkt op 29 April 2024.

We hebben gemerkt dat je vandaan komt .

Helaas verzenden we daar niet.

Bekijk de landen waarnaar we verzenden