Privacyverklaring


Nuna International B.V. ('wij' of 'ons') doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en onze verplichtingen ten aanzien van de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy na te komen. In deze privacyverklaring ('Verklaring') wordt uiteengezet hoe wij persoonlijke informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van deze website https://nunababy.eu/en/. gebruiken en beschermen.

Als u vragen hebt over deze Verklaring, neem dan gerust contact met ons op via info.nl@nunababy.eu

Hoe wij persoonlijke informatie van u verzamelen 

Wij kunnen op drie manieren persoonlijke informatie over u verzamelen uit verschillende bronnen:

 1. U geeft ons persoonlijke informatie: Wij verzamelen informatie van u wanneer u die via onze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een van onze producten koopt, een van die producten probeert te registreren of contact met ons opneemt met een verzoek of vraag.
 2. Wij verzamelen automatisch persoonlijke informatie: Wij verzamelen automatisch bepaalde soorten informatie wanneer u onze website bezoekt of onze producten koopt. Wij verzamelen bijvoorbeeld automatisch informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten wanneer u onze website gebruikt, zoals beschreven in deze Verklaring.
 3. Wij verzamelen persoonlijke informatie uit andere bronnen: Wij kunnen informatie over u verkrijgen uit externe bronnen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie ontvangen van derden die diensten voor ons verrichten door middel van cookies en andere technologieën, zoals besproken in deze Verklaring.

Wat we verzamelen 

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, waaronder uw naam, geboortedatum en contactgegevens (waaronder e-mailadres, telefoonnummer en huisadres);
 • Commerciële informatie, zoals betaalkaartgegevens en factuuradres;
 • Productinformatie (wanneer u ervoor kiest om uw productaankoop bij ons te registreren), inclusief modelnummer, modelnaam, serienummer, aankoopdatum en productiedatum;
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, waaronder de volgende:
  • IP-adres;
  • Datum en tijd;
  • Browser;
  • Useragent;
  • Besturingssysteem van het gebruikte apparaat;
 • Geolocatiegegevens; en
 • Afgeleide gegevens zoals uw voorkeuren en interesses voor gebruik bij het samenstellen van een consumentenprofiel.

Wanneer u een aankoop doet op onze website, is het een contractuele vereiste dat wij bepaalde persoonlijke informatie van u verkrijgen zodat u een overeenkomst met ons kunt aangaan (bijv. naam, e-mailadres, betalingskaartgegevens, factuuradres). Als u ervoor kiest deze persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan.

Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens kunnen bij gebruik van onze website ook cookies en zogenaamde HTML5-opslagobjecten op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, voor zover u daarvoor toestemming geeft via de cookiebanner die bij het bezoeken van onze website wordt weergegeven. Cookies en opslagobjecten zijn kleine bestanden die ons en bepaalde derden bepaalde informatie verschaffen. Ze dienen om onze websitediensten te laten functioneren, gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken, op uw behoeften af te stemmen en om ons te helpen het gebruik van de website te analyseren.

Voor meer informatie over de door onze website gebruikte cookies verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid.

Waarom wij persoonlijke informatie verzamelen 

Wij gebruiken de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Voor het verwerken van bestellingen, betalingen en retourzendingen die u via onze website plaatst. Wij verwerken hiervoor persoonlijke gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Om uw product te registreren wanneer u ons daarom verzoekt, zodat wij u de meest recente informatie over uw specifieke product kunnen verstrekken. Wij verwerken hiervoor persoonlijke gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Om verzoeken die u doet door rechtstreeks contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via e-mail) te beoordelen en te beantwoorden. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardigd belang om u een goede service te verlenen en uw verzoeken snel en correct te kunnen beantwoorden.
 • Om juridische claims te onderzoeken en af te dwingen of te verdedigen (inclusief het innen van schulden, verdediging bij juridische geschillen of vermeende schendingen van wetten of overeenkomsten). Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze rechtspositie en rechten af te dwingen en te verdedigen.
 • Om statistieken op te stellen en te analyseren om de kwaliteit en veiligheid van onze producten te verbeteren. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid en functionaliteit van onze producten te verbeteren en u daardoor betere producten aan te bieden.
 • Om onze nieuwsbrieven, gepersonaliseerde aanbiedingen en reclame te versturen en om uw feedback te vragen over de producten en diensten die u bij ons hebt gekocht. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel uitsluitend met uw toestemming.
 • Om uw gebruik van de website te personaliseren en ter ondersteuning van processen die betrekking hebben op uw gebruik van de website. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel uitsluitend met uw toestemming.
 • Voor onderhouds- en analysedoeleinden, zodat wij uw ervaring bij ons en onze aanbiedingen aan u kunnen optimaliseren. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel uitsluitend met uw toestemming.
 • Intern, voor het bijhouden van gegevens, zoals het beheren en onderhouden van klantenaccounts. Wij verwerken hiervoor uw persoonlijke gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Voor kortstondig, tijdelijk gebruik zoals gedragsgeleide reclame (advertenties die aangepast zijn op online gedrag). Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel uitsluitend met uw toestemming.
 • Om uw informatie te verifiëren ter bescherming tegen en vervolging van degenen die verantwoordelijk zijn voor kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardigd belang om onszelf te beschermen tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten.
 • Om storingen in de operationele functionaliteit aan te pakken en beveiligingsincidenten op onze systemen op te sporen. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze systemen foutloos en veilig te houden.
 • Intern, voor onderzoek in verband met technische ontwikkeling. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardigd belang om de technische ontwikkeling van onze systemen te bevorderen.
 • Om ons bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen, of als wij een herstructurering of fusie doorvoeren. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardig belang om een potentiële koper de nodige informatie te verstrekken om een uitgebreide evaluatie van ons bedrijf mogelijk te maken en onze bedrijfsvoering voort te zetten.
 • Voor zover nodig om de rechten, het eigendom of de veiligheid van de bezoekers van onze website te beschermen. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardigd belang om de bezoekers van onze website te beschermen tegen risico's en hun veiligheid te waarborgen.
 • en voor zover nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

E-mailmarketing 

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. In het bijzonder kunnen wij uw toestemming vragen voordat wij u e-mailmarketing sturen, waaronder nieuwsbrieven, gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties waarvan wij denken dat ze u zouden kunnen interesseren.

U kunt zich afmelden voor onze e-mailcommunicatie door de instructies te volgen die opgenomen zijn in elke e-mail die wij u sturen; of uw toestemming intrekken en ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar info.nl@nunababy.eu.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke informatie? 

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De criteria die wij hanteren om de bewaartermijn van persoonlijke gegevens te bepalen zijn: (i) de relevante wettelijke bewaartermijn; (ii) onze contractuele en/of zakelijke relatie met u; (iii) (potentiële) geschillen; en (iv) eventuele richtlijnen van relevante regelgevende instanties. Op grond van commerciële en fiscale voorschriften zijn wij bijvoorbeeld verplicht uw adres, betalingsgegevens voor zover door ons verwerkt, en gegevens met betrekking tot uw bestelling gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Wij kunnen uw gegevens echter ook na het verstrijken van de betreffende bewaartermijnen blijven opslaan indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, het initiëren van een overeenkomst of om onze positie of die van een derde partij te beschermen of te verdedigen.

Wij herzien regelmatig onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft over onze bewaartermijnen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info.nl@nunababy.eu. U kunt te allen tijde een verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens indienen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven in het lid 'Uw privacyrechten'.

Persoonlijke informatie gedeeld met derden 

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsgegevens, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor websiteoptimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft.

Op basis van de doeleinden en rechtsgrondslagen die in het lid 'Waarom wij persoonsgegevens verzamelen' hierboven zijn vermeld, kunnen uw gegevens aan de volgende categorieën ontvangers worden verstrekt:

 • aan potentiële kopers in het kader van een verkoop, fusie of overname of andere overdracht van al onze activa of een deel daarvan, inclusief in het kader van een faillissementsprocedure;
 • aan onze professionele adviseurs, advocaten, accountants en auditors;
 • aan dienstverleners om fraude en kredietrisico's op te sporen en te beperken;
 • aan ontvangers voor zover vereist ingevolge een gerechtelijk bevel of andere juridische procedure of zoals anderszins vereist of opgevraagd krachtens de wet, regelgeving of programma's van overheidsinstanties, om onze rechten of de rechten of veiligheid van derden te beschermen;
 • aan ontvangers waarmee u hebt ingestemd of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment dat de gegevens worden verzameld of gedeeld.

Verder hebben wij gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden gesloten, die de gegevensverwerking door deze derden waarborgen. Op basis van deze gegevensverwerkingsovereenkomsten kunnen uw gegevens door de volgende categorieën ontvangers worden verwerkt:

 • dienstverleners, bijvoorbeeld voor het ter beschikking stellen en hosten van de website.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verhuren aan derden.

Internationale gegevensoverdracht 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de derden die hierboven onder het lid 'Persoonsgegevens gedeeld met derden' worden genoemd en die zich in landen buiten de EU kunnen bevinden. Voor uw bescherming en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zullen wij, wanneer wij persoonlijke gegevens buiten de EU doorgeven, passende waarborgen toepassen voor dergelijke gegevensoverdrachten in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Indien wij bijvoorbeeld een overdracht doen naar een land dat volgens de EU-wetgeving niet als adequaat wordt beschouwd, zullen wij ons beroepen op passende waarborgen zoals de EU-standaardcontractbepalingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Profilering 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens analyseren om een profiel op te stellen van uw interesses en voorkeuren, zodat wij u kunnen benaderen met voor u relevante informatie. Wij kunnen gebruik maken van aanvullende informatie over u wanneer deze beschikbaar is uit externe bronnen om ons te helpen dit effectief te doen. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel uitsluitend met uw toestemming.

Links naar andere websites 

Onze website kan links bevatten naar andere relevante websites. Als u deze links gebruikt om onze website te verlaten, dient u er echter rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere websites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt bij het bezoeken van dergelijke websites en vallen dergelijke websites niet onder deze privacyverklaring. U moet voorzichtig zijn en kijken naar het privacybeleid of privacyverklaring die van toepassing is op de andere websites.

Uw privacyrechten 

Volgens de wetgeving die op u van toepassing is, hebt u mogelijk het recht om alle of sommige van de volgende rechten uit te oefenen:

 • (i) opvragen van informatie over of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden bewaard; en (ii) toegang vragen tot en/of duplicaten opvragen van uw bewaarde persoonlijke gegevens, met inbegrip van de doeleinden van de verwerking, de desbetreffende categorieën van persoonlijke gegevens en de ontvangers van de gegevens, alsmede mogelijke bewaartermijnen;
 • verzoeken om rectificatie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld omdat (i) ze onvolledig of onjuist zijn, (ii) ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of omdat (iii) de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd is ingetrokken;
 • weigeren om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verstrekken of deze te allen tijde intrekken – zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die vóór die intrekking hebben plaatsgevonden;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Geef ons in dat geval een toelichting over uw specifieke situatie. Na de beoordeling van de door u voorgelegde feiten zullen wij ofwel de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten ofwel onze dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verdere verwerking aan u voorleggen;
 • gerechtelijke stappen ondernemen in verband met een mogelijke schending van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en klachten indienen bij de bevoegde toezichthouders voor gegevensbescherming;
 • (i) de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt opvragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbare indeling en (ii) ii) deze gegevens vrijelijk aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen; indien dit technisch haalbaar is, hebt u het recht te eisen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen; en/of
 • niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (automatische besluiten op basis van gegevensverwerking met automatische middelen, ter beoordeling van verschillende persoonlijke aspecten) die voor u rechtsgevolgen heeft of u in vergelijkbare mate treft.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info.nl@nunababy.eu.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van ons privacybeleid.

Mochten wij wezenlijke veranderingen in deze Verklaring aanbrengen, dan zullen wij redelijke inspanningen leveren om contact met u op te nemen.

Deze Verklaring is laatst bijgewerkt op 31 juli 2023.

We hebben gemerkt dat je vandaan komt .

Helaas verzenden we daar niet.

Bekijk de landen waarnaar we verzenden